KIT HIKVISION DVR 4 + 3 CAMARAS + DISCO + AC--KIT HIK WIFI 4-3 HD