KIT HIKVISION DVR 4 + 4 CAMARAS + DISCO + AC--KIT HIK WIFI 4-4 HD